Το Καθεστώς του Γ. Παπανδρέου ακολουθεί ασυγκράτητο τον άκρως επικίνδυνο δρόμο του ‘’δορυφόρου’’ του Ισραήλ ,πράγμα που εγκυμονεί μείζονες περιπέτειες στο άμεσο μέλλον αλλά και άκρως επιζήμιες εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα.

Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

αι μωραί παρθένοι...ομοιωθήσεται η βασιλεία των ουρανών δέκα παρθένοις,
αίτινες λαβούσαι τας λαμπάδας αυτών
εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου....πέντε δέ ήσαν εξ αυτών φρόνιμοι και αι πέντε μωραί....


αίτινες μωραί λαβούσαι τας λαμπάδας εαυτών ουκ έλαβον μεθ'; εαυτών έλαιον,

αι δέ φρόνιμοι έλαβον έλαιον εν τοις αγγείοις αυτών μετά των λαμπάδων αυτών.χρονίζοντος δέ του νυμφίου ενύσταξαν πάσαι και εκάθευδον.- μέσης δέ νυκτός κραυγή γέγονεν,
ιδού ο νυμφίος έρχεται,
εξέρχεσθε εις απάντησιν αυτού. -
...τότε ηγέρθησαν πάσαι αι παρθένοι εκείναι και εκόσμησαν τας λαμπάδας αυτών.αι δέ μωραί ταις φρονίμοις είπον, δότε ημίν εκ του ελαίου υμών,
ότι αι λαμπάδες ημών σβέννυνται.


απεκρίθησαν δέ αι φρόνιμοι λέγουσαι,
μήποτε ουκ αρκέσει ημίν και υμίν,
πορεύεσθε δέ μάλλον προς τους πωλούντας και αγοράσατε εαυταίς.απερχομένων δέ αυτών αγοράσαι ήλθεν ο νυμφίος
και αι έτοιμοι εισήλθον μετ'; αυτού εις τους γάμους,
και εκλείσθη η θύρα.ύστερον δέ έρχονται και αι λοιπαί παρθένοι λέγουσαι,
κύριε κύριε, άνοιξον ημίν.ο δέ αποκριθείς είπεν, αμήν λέγω υμίν, ουκ οίδα υμάς.γρηγορείτε ούν,
ότι ουκ οίδατε την ημέραν ουδέ την ώραν εν η
ο υιός του ανθρώπου έρχεται....
6 σχόλια:

πρκλς είπε...

Πράγματι. Μεγάλη γιορτή σήερα!!!

bbimbo ( PR PROFILE ) είπε...

..απ' ότι βλέπουμε πρκλς,
η υποκρισία και το "ίδιον συμφέρον"
παιδεύουσι αιώνας την κοινωνίαν των ελλήνων..:-)))

taspa είπε...

Καλησπερα.
Και μωραι και παρθεναι....τι ηθελε προκυψει;;;;
Ασε και κεινο το αλλο που λεει 'μωραινει κυριος ων ηθελε.....''

bbimbo ( PR PROFILE ) είπε...

καλησπέρα τασούλα μου,καλησπέρα..:-)

el Romandante είπε...

ακραία ανάρτηση...

bbimbo ( PR PROFILE ) είπε...

συγνώμη el Romandante..,
αλλά τα ακραία ΕΠΟΝΤΑΙ....,
ακόμη δεν έγινε η αρχή..:(

Δημοσίευση σχολίου