Το Καθεστώς του Γ. Παπανδρέου ακολουθεί ασυγκράτητο τον άκρως επικίνδυνο δρόμο του ‘’δορυφόρου’’ του Ισραήλ ,πράγμα που εγκυμονεί μείζονες περιπέτειες στο άμεσο μέλλον αλλά και άκρως επιζήμιες εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα.

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

361. Πίθηκοι πόλιν οἰκίζοντες.
(C. 367. ex Hermog. Progymn. Vol. I, p. 13. Walz.)


Οἱ πίθηκοι συνελθόντες
ἐβουλεύοντο περὶ τοῦ χρῆναι πόλιν οἰκίζειν·
- με την ονομασία κολομβολαζοκαυκασία -
καὶ ἐπειδὴ ἔδοξεν αὐτοῖς,
ἤμελλον ἅπτεσθαι τοῦ ἔργου.

Γέρων οὖν τις πίθηκος ἐπέ[178]σχεν αὐτοὺς εἰπών,
ὅτι ῥᾶιον ἁλώσονται περιβόλων ἐντὸς ἀποληφθέντες.

γέγραψεν

Αἴσωπος, ὁ μυθογράφος,
ἢ Φρῦξ ἢ Θρᾶιξ ἦν τὸ γένος,
ἤκμασε περὶ τὸ ἔτος 600 πρὸ τῆς Χριστοῦ γενετῆς.

...oρίστε και οι ζημιές που έχουν τα παιδιά του ΠΕΙΡΑΙΑ…

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου