Το Καθεστώς του Γ. Παπανδρέου ακολουθεί ασυγκράτητο τον άκρως επικίνδυνο δρόμο του ‘’δορυφόρου’’ του Ισραήλ ,πράγμα που εγκυμονεί μείζονες περιπέτειες στο άμεσο μέλλον αλλά και άκρως επιζήμιες εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα.

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010

ars loecher

ΕΝΤΕΧΝΕΣ ΤΡΥΠΕΣ13.

Αἰθίοψ.

(F. 204. C. 75.)


Α
θίοπά τις ὠνήσατο,
τοιοῦτον εἶναι τὸ χρῶμα δοκῶν ἀμελείαι τοῦ πρότερον ἔχοντος.
Καὶ παραλαβὼν οἴκαδε,
πάντα μὲν αὐτῶι προσῆγε τὰ ῥύμματα,
πᾶσι δὲ λουτροῖς ἐπειρᾶτο φαιδρύνειν·
καὶ τὸ μὲν χρῶμα μεταβαλεῖν οὐκ ἔσχε,
νοσεῖν δὲ τῶι πονεῖν παρεσκεύασεν.

Μένουσιν αἱ φύσεις, ὡς προῆλθον τὸ πρότερον.
( το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δηλαδή )

...οι τρύπες των καλών τεχνών...

Hisashi Owada
Peter Tomka
Abdul G. Koroma
Awn Shawkat Al-Khasawneh
Thomas Buergenthal
Bruno Simma
Ronny Abraham
Sir Kenneth Keith
Bernardo Sepúlveda Amor
Mohamed Bennouna
Leonid Skotnikov
Antônio Augusto Cançado Trindade
Abdulqawi Yusuf
Sir Christopher John Greenwood
Xue Hanqin

έκριναν ότι..:

- επειδή δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο
καμία απαγόρευση διακηρύξεων ανεξαρτησίας -

- η διακήρυξη της ανεξαρτησίας του κοσόβου δεν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο -
Cour internationale
de Justice

International Court
of Justice

As of 22 July 20100 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου