Το Καθεστώς του Γ. Παπανδρέου ακολουθεί ασυγκράτητο τον άκρως επικίνδυνο δρόμο του ‘’δορυφόρου’’ του Ισραήλ ,πράγμα που εγκυμονεί μείζονες περιπέτειες στο άμεσο μέλλον αλλά και άκρως επιζήμιες εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα.

Κυριακή, 25 Ιουλίου 2010

Καρτ ποστάλ από τη Σίφνο


Μῦθος κγʹ
Σίφνιος Παῖς λουόμενος.

Παῖς τις ἐσελθὼν ἐπί τινας θαλάσσης ἀπολούσασθαι, καὶ μὴ εἰδὼς νήχεσθαι, ἐκινδύνευεν ἀποπνιγῆναι. καί τινα παρερχόμενον ἄνδρα ἰδὼν εἰς βοήθειαν τοῦτον ἐκάλει. ὁ δὲ ἄνθρωπος τοῦτον διασώζων ἐκεῖθεν ἔλεγεν αὐτῶι· «ἵνα τί, μὴ νήχεσθαι εἰδώς, τῆς τοσαύτης κατατετόλμηκας πλημμύρας;» ὁ δὲ παῖς αὐτῶι ἔφη· «τέως νῦν βοήθει μοι, καὶ μετὰ ταῦτα ὀνείδισον.»
Οὗτος δηλοῖ ὡς ὁ ἐν περιστάσει τινὰ προσονειδίζων ἀκαίρως αὐτοῦ καὶ ἀπρεπῶς καταμέμφεται.p e r s o n a

Μιχαὴλ Ἀνδρεόπουλος, μυθολογικός, ἐγένετο περὶ τὸ ἔτος 1050, ἤκμασε περὶ τὸ ἔτος 1090.


o p u s

Ἱστορικὸν Συντίπα τοῦ φιλοσόφου ὡραιότατον πάνυ
(ἑρμενία ἐκ τῆς Ἀραβικῆς γλώσσης)


Στην έκθεση συμμετέχουν με έργα τους οι φωτογράφοι Δημήτρης Χαρισιάδης, Κίμωνας Ραφαηλίδης, Κώστας Μπαλάφας και Ζαχαρίας Στέλλας, η συγγραφέας Ελλη Παπαδημητρίου, ο ζωγράφος Γεώργιος Μανουσάκης, οι αρχιτέκτονες Αναστασία Τζάκου και ο Αλέξανδρος Παπαγεωγρίου-Βενετάς.

Πολιτιστικό Κέντρο Αρτεμώνα. Απόψε στις 20.30 και έως τις 22/8 Αυγούστου, 19.00-23.00 Μαίρη Αδαμοπούλου
Καρτ ποστάλ από τη Σίφνο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Σάββατο 24 Ιουλίου 2010
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου