Το Καθεστώς του Γ. Παπανδρέου ακολουθεί ασυγκράτητο τον άκρως επικίνδυνο δρόμο του ‘’δορυφόρου’’ του Ισραήλ ,πράγμα που εγκυμονεί μείζονες περιπέτειες στο άμεσο μέλλον αλλά και άκρως επιζήμιες εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα.

Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2010

η Ολομέλεια του ΕΚ
Στρασβούργο, Ιούλιος 2010
REUTERS


484 ψήφοι υπέρ , 109 κατά, 12 αποχές:
Ναι στην παρακολούθηση από την USA
Πράσινο φώς έδωσαν οι Ευρωβουλευτές στην νέα συμφωνία για το SWIFT


Τα κύρια σημεία


Το ΕΚ ενέκρινε την Πέμπτη (8.7.2010) τη νέα εκδοχή της αντιτρομοκρατικής συμφωνίας SWIFT σχετικά με τη μεταβίβαση τραπεζικών στοιχείων στις ΗΠΑ. Οι Ευρωβουλευτές είχαν απορρίψει πριν από τέσσερις μήνες την προηγούμενη συμφωνία, αλλά από τότε έχουν διαπραγματευθεί ορισμένες εγγυήσεις για τους πολίτες της Ευρώπης εξασφαλίζοντας ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2010 η Ένωση θα προωθήσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα επεξεργασίας δεδομένων που θα αποτρέπει την ανάγκη μαζικής μεταφοράς δεδομένων στις ΗΠΑ.


Την πρόταση έγκρισης της συμφωνίας που συνέταξε ο Alexander Alvaro (ΦΙΛ, Γερμανία) ενέκριναν οι Ευρωβουλευτές με 484 ψήφους υπέρ, 109 κατά και 12 αποχές. Η συμφωνία τίθεται σε ισχύ από την 1η Αυγούστου του τρέχοντος έτους.


"Τον Φεβρουάριο, το Κοινοβούλιο έστειλε ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας μας έδωσε περισσότερες ευκαιρίες και ευθύνες", δήλωσε ο Alexander Alvaro κατά τη διάρκεια της συζήτησης της Τρίτης πριν από την ψηφοφορία. "Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, το Κοινοβούλιο εξασφάλισε την ενσωμάτωση των βελτιώσεων στη συμφωνία αυτή", πρόσθεσε.


Ο κ. Alvaro τόνισε επίσης ότι η συμφωνία δεν καλύπτει τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης, αλλά μόνο αυτές με τρίτες χώρες. Το άρθρο 4 της συμφωνίας αποκλείει μεταβίβαση στοιχείων που έχουν σχέση με τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA ).


Το συμβιβασμό στήριξαν το ΕΛΚ, οι Σοσιαλιστές, οι Φιλελεύθεροι και ΕΣΜ ενώ απορρίφθηκε από τους Πράσινους, την ΕΕΑ/ΒΠΑ και μέρος της ΕΕΔ. Δύο απόψεις της μειοψηφίας, προστέθηκαν ως παράρτημα της έκθεσης (δείτε παρακάτω).


Κατάργηση της μαζικής μεταφοράς δεδομένων


Για το ΕΚ σημείο κλειδί για τη συμφωνία ήταν ο τελικός τερματισμός της μαζικής διαβίβασης δεδομένων. Σε αντάλλαγμα στήριξης της συμφωνίας οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν την έναρξη εντός 12 μηνών των εργασιών για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού ισοδύναμου των ΗΠΑ "Προγράμματος Εντοπισμού Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας" (Terrorism Finance Tracking Program -TFTP) που θα δίνει τέλος στη μαζική μεταφορά δεδομένων. Όταν η Ένωση θα έχει το θεσμικό και τεχνικό πλαίσιο που θα της επιτρέπει να εξετάζει τα στοιχεία στην επικράτειά της, θα χρειάζεται πλέον να μεταβιβάζει στοιχεία που θα αφορούν συγκεκριμένη υπόθεση τρομοκρατίας.


Νέος ρόλος για την Europol


Ακόμη μια καινοτομία της συμφωνίας είναι η ευχέρεια που δίδεται στην Europol, την εγκληματική υπηρεσία πληροφοριών της ΕΕ να παρεμποδίζει την διαβίβαση δεδομένων προς τις ΗΠΑ. Η Europol οφείλει να διασφαλίζει ότι κάθε αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για διαβίβαση δεδομένων είναι δικαιολογημένο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ότι ο όγκος των δεδομένων που απαιτούνται είναι όσο το δυνατό μικρότερος.


Εκπρόσωπος της ΕΕ στις ΗΠΑ για την παρακολούθηση της επεξεργασίας των δεδομένων


Επιπλέον, η νέα Συμφωνία προβλέπει ότι η χρήση των δεδομένων από τους Αμερικανούς, που θα έχει αποκλειστικά αντιτρομοκρατικό χαρακτήρα, επιβλέπεται από μια ομάδα ανεξάρτητων παρατηρητών, συμπεριλαμβανομένου ατόμου που θα διορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το άτομο αυτό θα έχει την εξουσία να ζητά αιτιολόγηση πριν από την χρήση οποιονδήποτε δεδομένων και να παρεμποδίζει/μπλοκάρει τις έρευνες που θεωρεί παράνομες.


Η συμφωνία απαγορεύει στο TFTP των ΗΠΑ να προσφεύγει σε "εξόρυξη δεδομένων" ή σε άλλους τύπους αλγοριθμικής ή αυτόματης ανάλυσης προφίλ ή ηλεκτρονικού φιλτραρίσματος. Όλες οι έρευνες σε δεδομένα του SWIFT πρέπει να βασίζονται σε προϋπάρχουσες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το αντικείμενο της έρευνας σχετίζεται με την τρομοκρατία ή τη χρηματοδότησή της.


Δικαίωμα προσφυγής για τους ευρωπαίους πολίτες


Τον Φεβρουάριο του 2010, οι Ευρωβουλευτές είχαν ζητήσει ότι η νέα συμφωνία θα πρέπει να κατοχυρώνει τις ίδιες διαδικασίες δικαστικής προσφυγής/θεραπείας όπως αυτές εφαρμόζονται για δεδομένα που τηρούνται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα πρόταση αναφέρει ότι η νομοθεσία των ΗΠΑ πρέπει να παρέχει το δικαίωμα προσφυγής/θεραπείας, ανεξαρτήτως υπηκοότητας.


Διατήρηση και διαγραφή δεδομένων


Τα δεδομένα που εξάγονται μπορεί να κατακρατούνται για όσο διάστημα διαρκεί η συγκεκριμένη διαδικασία ή έρευνα. Κάθε χρόνο, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ πρέπει να προβαίνει σε καταγραφή των μη εξαχθέντων στοιχείων, δηλαδή τα μη εξατομικευμένα, που δεν είναι πλέον χρήσιμα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να προβαίνει στη διαγραφή τους. Τέτοια δεδομένα πρέπει να διαγράφονται το αργότερο μετά από πέντε έτη.


Δύο γνώμες μειοψηφίας


Η πρώτη, η οποία υπεγράφη από έξι μέλη της Ομάδας ΕΕΑ / ΒΠΑ και ΠΡΣ / ΕΕΣ, αναφέρει ότι «η συμφωνία δεν πληροί τις εγγυήσεις που ζητούνται από τα προηγούμενα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», ιδίως όσον αφορά το θέμα της «μαζικής μεταφοράς δεδομένων». Επιπλέον, "ο εποπτικός ρόλος της Europol είναι ασαφής και θα απαιτείται τροποποίηση της εντολής της και η Europol δεν είναι δικαστική αρχή." Επιπλέον "η συμφωνία αυτή αποτελεί σαφή παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων", λένε οι βουλευτές, προσθέτοντας ότι η διάρκεια της διατήρησης των δεδομένων είναι "πολύ μεγάλη" και ότι οι διατάξεις σχετικά με δικαιώματα που έχουν σχέση με δεδομένα δεν τηρούν τα Ευρωπαϊκά κριτήρια.


Η δεύτερη, η οποία υπεγράφη από τον Gerard Batten (ΕΕΔ, ΗΒ) θεωρεί την προτεινόμενη νομοθεσία "δημοκρατικά αθέμιτη". Επιπλέον, τόνισε ο κ. Batten, "το σχέδιο Συμφωνίας κυκλοφόρησε στις 27 Μαΐου σε περιορισμένο αριθμό Ευρωβουλευτών" συμπληρώνοντας ότι τα οικονομικά δεδομένα ανήκουν στο άτομο και όχι στην ΕΕ ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


Επόμενα βήματα


Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Αυγούστου, για περίοδο πέντε ετών και θα ανανεώνεται κάθε χρόνο. Ωστόσο, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί θα πρέπει να αξιολογήσουν τη λειτουργία των ασφαλιστικών εγγυήσεων της συμφωνίας και τα συστήματα ελέγχου της, το αργότερο εντός έξι μηνών από την έναρξη της ισχύος της. Η Επιτροπή θα αρχίσει εργασίες εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2010 για την δημιουργία του Ευρωπαϊκού TFTP και πρέπει να δημοσιεύσει έκθεση προόδου μέσα σε τρία χρόνια.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου