Το Καθεστώς του Γ. Παπανδρέου ακολουθεί ασυγκράτητο τον άκρως επικίνδυνο δρόμο του ‘’δορυφόρου’’ του Ισραήλ ,πράγμα που εγκυμονεί μείζονες περιπέτειες στο άμεσο μέλλον αλλά και άκρως επιζήμιες εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα.

Κυριακή, 8 Αυγούστου 2010

ευρωπαϊκά φρούτα71.

Ἀσπάλαξ,

ή
αν θέλετε,

(C. 51.)

σπάλαξ τυφλὸν ζῶόν ἐστι. Φησὶν οὖν ποτε τῆι μητρί· «συκαμινέαν, μῆτερ, ὁρῶ.» Εἶτα αὖθίς φησι· «λιβάνου ὀσμῆς πεπλήρωμαι.» Κἀκ τρίτου πάλιν «χαλκῆς» φησι «ψηφῖδος κτύπον ἀκούω.» Ἡ δὲ μήτηρ ὑπολαβοῦσα εἶπεν· «ὦ τέκνον, ὡς ἤδη μανθάνω, οὐ μόνον ὄψεως ἐστέρησαι, ἀλλὰ καὶ ἀκοῆς καὶ ὀσφρήσεως.»

Ὁ μῦθος δηλοῖ, ὅτι ἔνιοι τῶν ἀλαζόνων τὰ ἀδύνατα κατεπαγγέλλονται καὶ ἐν τοῖς ἐλαχίστοις ἐλέγχονται.


Ένα ακόμα "ευρωπαϊκό" φρούτο

της

σιωνιστικής

ναζιστικής

σοσιαληστρικής

πολιτικής,
όπως
ο

Νικολά Σαρκοζί
είναι
ο
Geert Wilders
,


ηγέτης του Κόμματος της Ελευθερίας (PVV) στην Ολλανδία.


...εμείς στο macedoine...
προσθέτουμε
τον πρωθυπουργό
και
τον πρόεδρο
του καθεστώτος
στο

el-lada


..που όλοι
- κατά λάθος και όχι εξ επιτούτου -
ξεχνούνε ν' αναφέρουν...

«Δεν είναι το ΔΝΤ, δεν είναι η ΕΕ δεν είναι η ΕΚΤ που τους "αναγκάζουν" να γίνονται ξεπουληματίες του τόπου. Ο... εαυτός τους είναι που τους "αναγκάζει"! Οι άνθρωποι έχουν το ξεπούλημα στο " αίμα " τους. Και είναι τόσο περήφανοι γι' αυτό!».
...παραλίγο να ξεχάσω και το...
μιχαλάκι


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου